Edukacija za grupne analitičare i grupne terapeute – Tuzla

Udruženje grupnih analitičara organizuje edukaciju za grupne analitičare i grupne terapeute u Tuzli.

Edukaciji mogu pristupiti kandidati koji su završili Uvodnu izobrazbu iz grupne analize i obavili intervju kod tri grupna analitičara.

Pozivamo sve kandidate koji su završili Uvodnu izobrazbu iz grupne analize a koji su zainteresovani za nastavak edukacije da se jave do 31. 10. 2022. godine na mail adresu esminaavdibegovic@gmail.com ili info@uga.ba sa prijavom za edukaciju iz grupne analize/grupne terapije.

Trening će se organizovati u blok sistemu petak 17.00-20.15, subota 8.00-20.15 i nedjelja 8.00- 12.15. Edukacija za grupne terapeute obuhvaća: minimum 200 sati osobnog iskustva iz grupne analize; 40 sati pripreme za supervizijsku grupu i 80 sati grupne supervizije; 100 sati teorijske nastave iz grupne analize i 50 sati iz psihoanalize, prisustvivanje na stručnim sastancima najmanje dva puta tokom edukacije.

Edukacija za grupnog analitičara obuhvaća u cjelini- minimum 360 sati osobne grupne analize, minimum 240 sati grupne supervizije i to kod dva supervizora, 150 sati teorijske nastave iz grupne analize i 50 sati iz psihoanalize, prisustvovanje stručnim sastancima najmanje tri puta tokom edukacije