Obavještenje o početku novog ciklusa treninga

Uvodna izobrazba iz grupne analize


Udruženje grupnih analitičara u Bosni i Hercegovini (UGAuBiH) u 2024. godini organizuje novi trening Uvodna izobrazba iz grupne analize/ grupne terapije. Početak treninga je planiran za 22. novembar 2024. godine u Tuzli.


Na Uvodnu izobrazbu iz grupne analize/ grupne terapije mogu se prijaviti zainteresovane osobe sa završenim fakultetom humanističkih profesija kao i studenti završnih osnovnih i master studija koji žele da se upoznaju sa osnovnim principima grupne analize, grupne dinamike i radom sa i u grupi. Uvodni kurs uključuje 60 sati iskustva rada na sebi u maloj grupi i 30 sati teorije (osnovi psihoanalitičke i grupnoanalitičke teorije) raspoređenih u 8 (osam) blok treninga (petak i subota 1 x mjesečno).

Svi zainteresovani mogu se prijaviti do 1. novembra 2024. godine na mail adresu info@uga.ba. Za prijavu je potrebno poslati:

  1. Kratku biografiju
  2. Motivaciono pismo
  3. Dokaz o završenom fakultetu (kopija diplome i, za studente, potvrdu završnoj godini studija)
  4. Kontakt telefon/mail