Grupna analiza

Grupna analiza je metoda grupne psihoterapije u kojoj se spajaju psihoanalitička saznanja sa razumijevanjem socijalnog i interpersonalnog funkcionisanja. Korijeni grupne analize se nalaze u psihoanalitičkoj teoriji i praksi. Međutim, grupna analiza se oslanja i na druge teorije i saznanja kao što su socijalna psihologija, razvojna psihologija, saznanja o grupnoj dinamici i općoj teoriji sistema. Na razvoj grupno analitičke teorije i prakse poseban utjecaj je imao njemačko-britanski psihijatar i psihoanalitičar S. H. Foulkes, koji se smatra i osnivačem grupne analize.

Grupna analiza je uspostavljeni oblik grupne psihoterapije zasnovan na stajalištu da se duboka trajna promjena može dogoditi unutar pažljivo oblikovane grupe čije kombinovano članstvo odražava šire norme društva. To je oblik liječenja pojedinca u grupi uz pomoć grupe, koji se temelji na psihodinamskom razumijevanju psihičkih procesa i načelima koje je razvio S.H. Foulkes. Koristi koncepte i tehnike iz individualne psihoanalize, kao i izvorna psihoanalitička opažanja iz istraživanja grupa.

U grupnoj psihoterapiji postoji interes za odnosom između pojedinog člana grupe i ostatka grupe, što rezultira jačanjem i pojedinca i grupe, te boljom integracijom pojedinca sa svojom zajednicom, porodicom i društvenom mrežom. Cilj grupne analize je postići zdraviju integraciju pojedinca u njegovu mrežu odnosa.

U psihoterapijskoj grupi razvija se proces iz kojeg svi dobivaju istovremeno. Poticajna interakcija između članova grupe postaje fokus liječenja i terapijskog rada tako da razumijevanje grupnih interakcija, razgovora i događaja postaje snažan način učenja o sebi. Dijeljenje osjećaja i iskustava u dinamičnoj i podržavajućoj grupi stvara atmosferu u kojoj se može razviti uzajamno povjerenje i podrška.

Raniji obrasci ponašanja, stavovi i osjećaji pojavljuju se u grupi u situaciji ovdje i sada. Kroz odnose koji se razvijaju unutar grupe osigurava se živa demonstracija kako se prošli obrasci ponašanja mogu odigravati u sadašnjosti i blokirati rast i kreativnost. Analiza ovog procesa otvara put za promjene i omogućava rast i razvoj svakog člana grupe. Članovi grupe vide sebe očima drugih. Oni dobivaju nove uvide o sebi i uče o sebi i drugima kroz rad grupe.

Primjena grupne analize

Grupna analiza se primjenjuje na različite probleme i životne situacije. Anksioznost, depresija, teškoće u interpersonalnim odnosima, nisko samopoštovanje su neki od problema za koje se može preporučiti grupa. Grupna analitička psihoterapija, osim što pomaže u oslabađenju od simptoma, se bavi i otkrivanjem nerazvijenih težnji i kreativnosti kod članova grupe. Članovi grupe čine velike promjene u svom životu i odnosima u grupi, djelomično kroz terapijske učinke koji proizlaze iz gledanja na sebe očima drugih, a dijelom i kroz mogućnost učestvovanja u terapiji drugih članovi grupe.

Grupno analitički pristup je interaktivni pristup koji ima brojne primjene u području ljudskih odnosa, podučavanja, obuke i organizacijskog savjetovanja. Grupna analiza ima primjenu u organizacijskom savjetovanju, nastavi i treningu. Grupni analitičari rade u različitim kontekstima i sa širokim rasponom poteškoća i problema s kojim se pojedinci suočavaju.

Kako grupa radi?

Grupu osniva i vodi voditelj. Grupa ima sedam do osam članova koji se sastaju jednom ili dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta. Sastaju se uvijek u isto vrijeme i na istom mjestu. Obično je grupa odškrinutih vrata, što znači da se u grupu povremeno uključuju novi članovi, a odlaze članovi koji su završili terapiju. Članovi grupe sjede u krug. Sredina kruga se koristi za simboliziranje grupe kao cjeline. Sjedenje u krug omogućava najbolji kontakt licem u lice i situaciju u kojoj su svi jednaki.

Terapeut u grupnoj analizi naziva se voditelj. Voditelj grupe, priprema člana za ulazak u grupu, ali i grupu za dolazak novog člana. Cilj je stabilno članstvo u grupi kako bi članovi upoznali jedni druge i kako bi se razvijala i održavala dinamika grupe. Članovi odlaze i pridružuju se grupi u razumnom vremenskom roku i uz dovoljno obavijesti.

Grupa ima vrlo čvrste granice u odnosu na povjerljivosti i anonimnost, što znači da nema kontakta s drugim članovima izvan grupe. Ovo pomaže procesu terapije jer osigurava povjerljivost i oslobađa članove da budu otvoreniji bez straha od posljedica na njihov život izvan grupe. Diskrecija grupnog sadržaja posebno je važan dio. Odgovornost voditelja je da uspostavi i nadgleda granice grupe, osiguravajući sigurno i povjerljivo okruženje.