O udruženju / udruzi

Udruženje grupnih analitičara se bavi razvojem grupne analize kao psihoterapijske metode, edukacijom iz grupne analize i grupne terapije, te naučnim i istraživačkim aktivnostima.

Na osnovu RjeŠenja Ministarstva pravde BiH broj UP09-07-1573/22 Udruženje grupnih analitičara mijenja naziv u Udruženje grupnih analitičara u Bosni i Hercegovini.

Udruženje je osnovano 2007. godine u Tuzli kao Udruženje za grupnu analizu. Skupština Udruženja za grupnu analizu donijela je 15. novembra 2013. godine, na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Statut kojim je Udruženje upisano u Registar kao Udruženje grupnih analitičara sa sjedištem u Tuzli. Skraćeni naziv je UGA/УГA.

UGA radi na razvoju grupne analitičke tradicije kroz edukaciju, savjetovanje, superviziju i istraživanje. Svrha UGA je saradnja, razmjena iskustava, pružanja relevantne edukacije u psihoterapiji na temelju grupnog analitičkog razmišljanja i metode.  Osim toga, informišemo o grupnoj analizi kroz radionice i stručne sastanke. Ciljevi razvoja UGA su osim edukacije i unapređenje primjene grupne analize kao psihoterapijske metode u Bosni i Hercegovini. 

 

Iako je Udruženje osnovano 2007. godine, razvoj grupne analize u Bosni i Hercegovini počeo je dosta ranije sa prvim edukativnim treninzima održanim tokom 70-ih i 80-ih godina prošlog vijeka u Centru za mentalno zdravlje Klinike za psihijatriju Sarajevo i u Psihijatrijskoj bolnici Jagomir, koje su provodili članovi današnjeg Instituta za grupnu analizu Zagreb. Rat na prostorima Bosne i Hercegovine (1992/95) doveo je do prekida započete edukacije. Nakon kontakta sa Ljiljanom Moro iz Instituta za grupnu analizu (IGA) Zagreb tokom 1996. godine započinje prva poslijeratna edukacija i primjena grupne analize na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

UGA edukaciju iz grupne analize provodi u saradnji sa IGA Zagreb prema programu Instituta za grupnu analizu London odnosno programu  E.G.A.T.I.N-a (Europske mreže trening  institucija grupne analize). Edukatori su članovi IGA Zagreb, a od  2014. godine tri člana UGA  su i edukatori iz grupne analize.

Udruženje grupnih analitičara je od juna  2022. godine član  Europske mreže trening ustanova za grupnu analizu (EGATIN).