Članstvo

Dobrodošlicu želimo svima koji su zainteresirani za grupnu anaizu, grupnu terapiju i grupni rad.

Godišnja članarina je 50 BAM.

Uplata članarine se može izvršiti na:

UNION BANKA SARAJEVO

Žiro račun: 1027090000004082