Obavijest o ciklusu Uvodne izobrazbe iz GA za 2023-24

Novi ciklus Uvodne izobrazbe iz grupne analize/grupne terapije počinje 08. decembra/prosinca 2023. godine. Edukacija se održava na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla.

Uvodna izobrazba iz grupne analize odvija se kroz osam (8) blok-treninga (petak i subota) (jedanput mjesečno) i obuhvata: 60 sati iskustvene grupe i 30 sati teorije (1 sat = 60 min).

Voditelji treninga su edukatori iz grupne analize koji su članovi Udruženja grupnih analitičara (BiH) i Instituta za grupnu analizu Zagreb (Hrvatska).

Uslovi za Uvodnu izobrazbu su da je kandidat/kandidatkinja: punoljetan/punoljetna i sa završenim fakultetom društvenog ili humanističkog smjera (medicinski fakultet, fakultet psihologije, pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, fakultet socijalnog rada, zdravstveni studij, studij teologije i filozofije).

Prijava za edukaciju je u prilogu obavijesti.

Prijavu poslati na e-mail adresu: info@uga.ba. Rok za slanje prijava je 27. oktobar/listopad 2023. godine.

Cijena jednog vikend blok treninga po jednom kandidatu je 300 KM. Uplata se vrši na račun Udruženja:

Union banka DD Sarajevo Udruženje grupnih analitičara

Rate Dugonjića bb, Klinika za psihijatriju Tuzla Broj računa: 1027090000004082

Dodatne informacije o treningu vidjeti na stranici Udruženja https://www.uga.ba