Konkurs za upis u novi ciklus Uvodna izobrazba iz GA

OBAVIJEST

o prijemu kandidata za edukaciju iz grupne analize/grupne terapije

Novi ciklus treninga Uvodna izobrazba iz grupne analize počinje na Klinici za psihijatriji u Tuzli 23. septembra/rujna 2022. godine.

Uvodna izobrazba iz grupne analize odvija se kroz osam (8) blok-treninga (petak i subota)  (jedanput mjesečno) i obuhvata: 60 sati iskustvene grupe i 30 sati teorije (1 sat = 60 min).

Voditelji treninga su edukatori iz grupne analize koji su članovi Udruženja grupnih analitičara (BiH) i Instituta za grupnu analizu Zagreb (Hrvatska).

Uslovi za Uvodnu izobrazbu su da je kandidat/kandidatkinja: punoljetan/punoljetna i sa završenim fakultetom društvenog ili humanističkog smjera (medicinski fakultet, fakultet psihologije, pedagogije, socijalne pedagogije, fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, fakultet socijalnog rada, zdravstveni studij, studij teologije i filozofije).

Prijava treba da sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja, završeni fakultet, mjesto rada (za zaposlene), adresu, e-mail i broj telefona za kontakt.

Prijavu poslati  na e-mail adresu: esminaavdibegovic@gmail.com ili info@uga.ba. Rok za slanje prijava je 05. septembar/rujan 2022. godine.

Cijena jednog vikend blok treninga po jednom kandidatu je 250 KM.

Dodatne informacije o treningu vidjeti na stranici Udruženja https://www.uga.ba

Predsjednik Udruženja grupnih analitičara

Esmina Avdibegović