IZJAVA IAGP-a PROTIV RATA

IAGP, Međunarodno udruženje za grupnu psihoterapiju i grupne procese, je vodeća međunarodna organizacija za grupnu terapiju u svijetu.

Imamo individualne članove i organizacije kao članove iz svih dijelova svijeta. Cijenimo raznolikost i diskusiju, komunikaciju među i između sukobljenih pojedinaca, grupa i zemalja.

Rat u Ukrajini uzima svoj danak preko odraslih, adolescenata i, što je najvažnije, djece. IAGP kao organizacija osuđuje ubijanje i sakaćenje nevinih civila, najugroženijih među njima: starijih, djece, mladih i osoba s fizičkim i psihičkm teškoćama.

Imamo stručnjake za mentalno zdravlje iz cijelog svijeta sa ekspertizom u traumi i kulturnim/transkulturnim pitanjima, s fokusom na žrtve rata i ratne izbjeglice.

Naša Radna grupa za upravljanje traumama i katastrofama ponudila je nedavne zoom grupe za diskusiju kako bi pomogla kolegama iz Ukrajine i Rusije. Nudimo našu podršku onima širom svijeta koji bi mogli imati koristi od našeg kliničkog i organizacijskog iskustva.

IAGP je spreman da preuzme vodeću ulogu u očuvanju mira i izgradnji profesionalnog dijaloga na psiho-socijalno-političkom nivou za sve strane sukoba i ratnih trauma u svijetu!

Stoga nudimo našu pomoć kroz psihoterapijske grupe, webinare, seminare, konsultacije i psihosocijalne intervencije svim zemljama pogođenim ovom krizom.

14. marta 2022.

Richard Beck, predsjednik. SAD
Catherine Mela, potpredsjednica. Grčka
Heloisa Fleury, blagajnica. Brazil
Maite Pi Ordoñez, sekretar. Španija
Maria van Noort, viši izvršni član. Holandija
Asmaa Abd El Fattah, mladi izvršni član. Egipat
Caner Bingol, predsjedavajuća Radna grupa za upravljanje traumama/katastrofama. Turska
Eva Fahlstrom-Borg, predsjedavajući tima za intervenciju u slučaju traume/katastrofa. Švedska