OBAVIJEST O POČETKU NOVOG CIKLUSA EDUKACIJE UVODNA IZOBRAZBA IZ GRUPNE ANALIZE

Uvodnu izobrazbu iz grupne analize/grupne terapije, koja predstavlja polaznu osnovu edukacije za grupnog analitičara/grupnog terapeuta, započinjemo 27. marta/ožujka 2020. godine na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla.

Edukacija će biti organizovana kao blok-sistem trening (jedanput mjesečno) sa osam radionica koje uključuju teoriju i rad u malim iskustvenim grupama (60 sati iskustva grupe i 30 sati teorije; 1 sat = 60 minuta).

Voditelji izobrazbe su iskusni grupni analitičari i edukatori:

Prof. dr. sc. Izet Pajević, neuropsihijatar, subspecijalista kliničke psihijatrije

Prof. dr. sc. Mevludin Hasanović, neuropsihijatar, subspecijalista socijalne psihijatrije

Prof. dr. sc. Esmina Avdibegović, neuropsihijatar, subspecijalista socijalne psihijatrije

Uslovi za Uvodnu izobrazbu su: da je osoba punoljetn/a i da je sa završenom dodiplomskom, diplomskom ili integriranom edukacijom zdravstvenog, društvenog ili humanističkog smjera.

Edukacija se održava u dane vikenda (petak i subota).

Prijavu treba da sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja, završeni fakultet, mjesto rada (za zaposlene), adresu, e-mail i broj telefona za kontakt.

Prijavu za edukaciju  treba poslati  na e-mail adresu: esminaavdibegovic@gmail.com

Cijena jednog vikend blok treninga po kandidatu je 270 KM.

Molimo zainteresirane da prijave dostave do 15 marta/ožujka 2020. godine.