О удружењу

Удружење групних аналитичара се бави развојем групне анализе као психотерапијске методе, едукацијом из групне анализе и групне терапије, те научним и истраживачким активностима.

На основу Рјешења Министарства правде БиХ број УП09-07-1573/22 Удружење групних аналитичара мијења назив у Удружење групних аналитичара у Босни и Херцеговини.

Удружење је основано 2007. године у Тузли као Удружење за групну анализу. Скупштина Удружења за групну анализу донијела је 15. новембра 2013. године, на основу члана 12. Закона о удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине, Статут којим је Удружење уписано у Регистар као Удружење групних аналитичара са сједиштем у Тузли. Скраћени назив је УГА/УГА.

УГА ради на развоју групне аналитичке традиције кроз едукацију, савјетовање, супервизију и истраживање. Сврха УГА је сарадња, размјена искустава, пружања релевантне едукације у психотерапији на темељу групног аналитичког размишљања и методе.  Осим тога, информишемо о групној анализи кроз радионице и стручне састанке. Циљеви развоја УГА су осим едукације и унапређење примјене групне анализе као психотерапијске методе у Босни и Херцеговини.

Иако је Удружење основано 2007. године, развој групне анализе у Босни и Херцеговини почео је доста раније са првим едукативним тренинзима одржаним током 70-их и 80-их година прошлог вијека у Центру за ментално здравље Клинике за психијатрију Сарајево и у Психијатријској болници Јагомир, које су проводили чланови данашњег Института за групну анализу Загреб. Рат на просторима Босне и Херцеговине (1992/95) довео је до прекида започете едукације. Након контакта са Лјиљаном Моро из Института за групну анализу (ИГА) Загреб током 1996. године започиње прва послијератна едукација и примјена групне анализе на Клиници за психијатрију Универзитетског клиничког центра у Тузли.   

УГА едукацију из групне анализе проводи у сарадњи са ИГА Загреб према програму Института за групну анализу Лондон односно програму  Е.Г.А.Т.И.Н-а (Еуропске мреже тренинг  институција групне анализе). Едукатори су чланови ИГА Загреб, а од  2014. године три члана УГА  су и едукатори из групне анализе.

Удружење групних аналитичара је од јуна 2022. године члан Еуропске мреже тренинг установа за групну анализу (ЕГАТИН).