Едукација

Уводна изобразба из групне анализе

Едукација за групног терапеута

Едукација за групног аналитичара

Едукација за едукатора

Едукација за супервизора

Једнодневни тренинзи

Програм едукације: линк

http://institut-za-grupnu-analizu.hr/edukacija/

http://www.egatin.net/index.php?id=237,0,0,1,0,0